Ko darīt, ja nesaņēmu sertifikātu, lai arī pabeidzu kursa apguvi?

Ja vēl nesaņēmāt sertifikātu, tam var būt vairāki iemesli. Pārbaudiet, vai sniedzāt pietiekami daudz līdzbiedru novērtējumu katrā no uzdevumiem, ko vērtē paši kursa apguvēji (4., 15., 23., 24., 25. uzdevums) — tas ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc apguvējs nesaņem sertifikātu. Tāpat ir jānogaida, līdz jūsu atbildes saņems pietiekami daudz novērtējumu no citiem kursa apguvējiem. Kad jūsu uzdevumus būs novērtējis pietiekams skaits pārējo kursa dalībnieku, var izrādīties, ka dažas no jūsu atbildēm ir atzīmētas kā surogātsaturs (vai ir saņēmušas ļoti zemu vērtējumu) — šādā gadījumā pārbaudīsim tās manuāli.

Tāpat skatiet turpmāko sadaļu “Līdzbiedru veikts novērtējums”

Vērtēšanas kritēriji ir šādi:

- jābūt izpildītiem vismaz 90% uzdevumu; - vismaz 50% uzdevumu jābūt izpildītiem pareizi.

Izpildes pareizību aprēķina kā vidējo pareizības rādītāju, ņemot vērā visus izpildītos uzdevumus (tādējādi visiem uzdevumiem aprēķinā ir vienāds svars). Teksta atbildes tiek uzskatītas par 100% pareizām, ja tās tiek apstiprinātas kā derīgas.

Līdzbiedru veikts novērtējums

Brīvā tekstā sniegtās atbildes, kas jāpārskata citiem kursa apguvējiem, tiek apstrādātas ilgāk, jo ir jāiegūst pietiekams vērtējumu skaits. Turklāt mēs manuāli pārbaudīsim visas atbildes, par kurām saņemtais vērtējums būs zemāks par vidējo, un šādos gadījumos būs nepieciešams vēl vairāk laika. Tāpēc daudziem no jums būs ilgāk jāgaida vērtējums un sertifikāti.

Apsveicam visus, kas jau ir sekmīgi apguvuši kursu, kā arī tos, kuriem tas vēl ir priekšā!

Jautājumi un atbildes